Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 2024 Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, Konferans'ta, mükemmel bir yükseköğretim sistemi için kalite güvencesi ve akreditasyonun şart olduğu ifade edildi.
Yükseköğretim kurumlarının akademik üretkenlik ve kaliteyi odak alan, gençleri yeniliğe, değişime, teknolojiye, üretkenliğe yönlendiren bir yapıya sahip olması gerektiği ifade edildi.

“Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” Lefke ve Güzelyurt etabı tamamlandı “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” Lefke ve Güzelyurt etabı tamamlandı

Konferans'ta, yükseköğretimin küresel sorunlara duyarlı bir yaklaşım benimsemesi, geleceğe şekil veren bir sitem olması gerektiği de kaydedildi.

YÖKAK’ın kurumsal kapasitesini artırmak  ve kalite süreçlerini takip etme konularında  önemli bir yol aldığı da belirtildi.

Konferans'ta; uluslararasılaşma, kalite konularında üniversitelerin uluslararası görünürlüklerini arttırmak, uluslararası sıralamada üniversitelerin sayısını artırmak, akademisyenlerin yer aldığı uluslararası projeler ile nitelikli yayın sayılarını arttırmanın hedefleri arasında olduğu belirtildi.