Elektrik panosuna çirkin saldırı: Zahra Sokak zifiri karanlık... Elektrik panosuna çirkin saldırı: Zahra Sokak zifiri karanlık...

Sektör temsilcilerinden görüş alınmadan hazırlanan yasa tasarının mevcut haliyle yasallaşması durumunda bir çok büyük müteahhidin batma tehlikesi yaşayacağı  kaydedildi. 
KIBRIS AYRINTI’ya konuşan inşaat sektörü temsilcileri özellikle 11’inci maddeye dikkat çekerek bunun değişmesi gerektiğinde hem fikir oldu.
11’inci maddede “Ayni parsel içinde bulunan taşınmaz malların toplamının yarısından fazlası 1’inci (eş, anne, baba, çocuk) derece kan bağı hısımlığı olan yabancılar ve/veya ayni uyruklu olan yabancılar tarafından satın alınamaz. Ancak her halukarda imara açık alanlarda bir pafta (ada) içerisinde toplam inşaat hakkının yarıdan fazlası yabancı gerçek veya tüzel kişilere satılamaz” deniliyor. 
Yabancıların ailelerine satışa getirilen kısıtlamanın anlaşılır olduğuna dikkat çeken inşaatçılar, ancak bir pafta (ada) üzerinde inşaat hakkının yarıdan fazlasının yabancılara satılamaması maddesinin oldukça sıkıntılı olduğuna dikkat çekiyor. 
Bunun mevcutta yapılan sözleşmelerin iptal edileceği anlamı taşıdığına vurgu yapan inşaat çevreleri, böyle bir durumda batma tehlikesi ile karşı karşıya kalınacağına vurgu yapıyor. 
Bu maddede ısrar edilmesinin sektörün iflası anlamına gelindiğine dikkat çeken inşaatçılar, söz konusu yasa değişikliğinde acele edilmemesi ve bir masa etrafında toplanılıp sektöre zarar verilmeyecek bir formülle adım atılmasını talep ediyor. 
Yasa tasarısının bugün komitede ele alınacağını ve komite üyelerinin görüşmeyi ertelemesi talebinde bulunan inşaat çevreleri, aksi takdirde geri dönüşü imkansız bir hataya imza atılması tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını anlattılar.