Serdar Denktaş: Türkiye bizim için güç ve fırsattır Serdar Denktaş: Türkiye bizim için güç ve fırsattır

Bakanlar Kurulu, saldırgan ve tehditkar faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Nijerya uyruklu Ukashat Umar Faruk’un yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ışığında, önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün 20 Ekim 2023 tarihli güvenlik raporu uyarınca, söz konusu rapora ekli listenin 58'inci arasında yer alan Ukashat Umar Faruk'un, saldırgan ve tehditkar faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiş olunduğundan , Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular dikkate alınarak, Ukashat Umar Faruk'un Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.”