Res-Bir: Tarafımız belli, halkın yanı Res-Bir: Tarafımız belli, halkın yanı

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.18’de toplanan Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.