İki önemli yasa tasarısına Meclis'ten onay! İki önemli yasa tasarısına Meclis'ten onay!

Genel Kurulun saat 10.00’da başlayacak yarınki birleşiminin gündeminde; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi, Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu  bulunuyor.

Gündemde ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi var.