Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), sıcaklıkların artmasıyla birlikte elektrik üretimi ve iletim hatlarındaki yetersizlikler nedeniyle giderek büyüyen elektrik sorununa dikkat çekti. Yıllardır çözülemeyen bu sorunun yalnızca arz miktarının artırılmasıyla çözülemeyeceğini belirten KTTO, şebekenin yenilenmesinin de zorunlu olduğunu vurguladı.

KTTO yetkilileri, mevcut elektrik altyapısının çağın gereksinimlerini karşılamaktan uzak olduğunu ve yeni teknolojilere uygun yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti. Bu yatırımların, güneş enerjisinden daha fazla yararlanmayı mümkün kılarak elektrik maliyetlerini de düşüreceği ifade edildi.

Tarım Bakanlığı: An itibarıyla hiçbir arıza yok Tarım Bakanlığı: An itibarıyla hiçbir arıza yok

KTTO'nun açıklamasında, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi amacıyla imzalanan protokolün titizlikle takip edilmesi ve uygulamada hiçbir aksaklığa izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu çalışmalarla paralel olarak elektrik şebekesine yapılacak yeni yatırımların modellemesinin yapılması ve hızla uygulamaya konulması gerektiği belirtildi.

KTTO, elektrik sorununu bu perspektifte izlemeye devam edeceğini ve gerekli uyarıları yapmaktan çekinmeyeceğini kamuoyuna duyurdu.

Editör: Emrah Kınacı