Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Genel Sekreteri Asım Kamacı, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yapılan değişiklik dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Kamacı, Şartlı Tahliye Kurulu’nun hangi şartlarda ortaya çıktığını açıklayarak, “Şartlı Tahliye Kurulu tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de aşırı kalabalıklaşan cezaevlerini boşaltmak ihtiyacına binaen uygulamaya alınmıştır. Eski yıllarda, cezaevine ilişkin uluslararası kongrede bir infaz şekli olan şartlı tahliyenin ceza hukuku prensiplerine aykırı olmadığı, mahkumiyete zarar vermediği ve hem toplum hem de suçlu açısından avantajlar getirdiği vurgulanmıştır. Şartlı tahliyenin uygulanmadığı zamanlara kıyasla bu zamana kadar geçer sürede şartlı tahliyenin cezaevine olumlu yansımaları olmuştur” dedi.

Bıçaklı, Metin Arhun’u kınadı Bıçaklı, Metin Arhun’u kınadı

Şartlı tahliyenin uygulanışı açısından zaman zaman rahatsızlıkların tüm kesimlerce dile getirildiğine dikkat çeken Kamacı, “Şartlı tahliyenin gerçekleşmesi için en önemli koşul hükümlünün infaz kurumundaki süreyi iyi halli olarak geçirmesi olmalıdır. Şartlı Tahliye Kurulu siyasi baskıdan derhal arınmış konuma getirilmelidir. İçeride gözlem kurulları oluşturularak iyi halin tanımı net ve açık maddelerle belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Kamacı, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Gündeme gelen 90 günlük şartlı tahliye 1/3 değişiklik tüzüğü ilk olarak eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren döneminde pandemi gerekçe gösterilerek 2021 yılında değiştirilerek süreler kısaltılmıştı. 2021 yılından itibaren tüzük 5. kez 90’ar günlüğüne aynı şekilde değişikliğe uğramıştır. Son dönemde tamamen siyasi akılla değişilen şartlı tahliye süreleri amacının dışına çıkmış ve yargı kanadı ile kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştur.  Çünkü 1/3 sürelerini kapsayan tüzük murat edilen tahliye rakamlarına ulaşamamış ve cezaevi kalabalığı üzerinde etkisi olamamıştır.”