CTP Lideri Erhürman, "Et ithali" konusundaki eylemle birlikte kamuoyunun kafası karışık, daha da karıştırılsın diye de yoğun bir çaba var. Tüm taraflarla konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Kimse adına konuşmuyoruz ama anlayabildiğimizin özetini de kamuoyuyla paylaşmakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı ve beş adet madde sıraladı:

Gardiyanoğlu: Merkezlerimizde tadilat çalışmaları başlıyor Gardiyanoğlu: Merkezlerimizde tadilat çalışmaları başlıyor

"1. Kasaplar karkas et ithali istiyor.

2. Lokantacılar karkas et ithali istiyor.

3. Hayvancının en azından ciddi bir kısmı, doğru dürüst geniş zamanlı bir planlama yapılırsa, piyasaya sürülen etin miktarının azaldığı dönemlerde canlı hayvan veya karkasın, doğru kesimlerce ve doğru yöntemlerle ithalinin konuşulabileceğini düşünüyor.

4. Lokantacı da, kasap da, hayvancı da şu anda gündeme getirilen (canlı hayvan veya karkas olmayan) donmuş et ithalini istemiyor, yanlış buluyor.

5. Tüketicinin önemli bir kesimi şu anda gündemde olan donmuş et ithaliyle ilgili sağlık açısından endişelere sahip. Dahası bir aylık süreyle getirilecek 20 tonun dar gelirli tüketiciye ulaşacağı şüpheli, ulaşsa da toplam et ihtiyacı çerçevesinde anlamlı bir pay oluşturmuyor."

Erhürman, "Son günlerde her taşın altında muhalefeti aramaya ayarlı olanlar da devrede bu arada. Oysa en azından ana muhalefet partisi olarak bizler, her yerde şunları söylüyoruz: Kısa ve uzun vadeli planlar yapacağız. Her ikisini de yukarıda saydığım tüm kesimlerle birlikte yapacağız. Çünkü ciddiyiz, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Nüfus da bilinecek, nüfus politikası aracılığıyla ülkenin gelecek yıllardaki nüfusu da öngörülebilir olacak. Böylece ülkedeki hayvan varlığıyla et ihtiyacının ne kadarının karşılanabileceği belli olacak. Bu verilerden hareketle, kısa vadeli planda hangi dönemlerde canlı hayvan ve/veya karkas ithalatının gerekli olduğu belli olacak. Uzun vadede de, hayvancının üretimdeki girdi maliyetleri doğru alanlarda desteklenerek hayvan varlığı artırılacak" dedi. 

"Çünkü tüketicimizin sağlıklı ve ucuz et yemesi de, ekonominin güneye kaymaması da bizim çözülmesi gereken sorunlarımızdır" diyen Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Süt, yoğurt ve hellim konusunda da aynısını düşünüyoruz bu arada. Hellim ihracatında (onun da doğru dürüst ve teşviklerdeki götürüsüyle getirisi ciddiyetle hesaplanarak yapılması şartıyla) rekabet gücümüzün korunmasını ayrıca önemseyerek. Şimdi mi? Şimdi söylediğimiz de açık: Aylardır bu sorun var, doğru dürüst bir diyalog çerçevesinde yönetemediniz. Şimdi yönetebilir misiniz? Hiç sanmıyoruz. Ama hiç olmazsa insanları birbirine kırdırmayın ve bir diyalog ortamını oluşturun. Büyüklenmeyin, insanımızın herhangi bir kesimine karşı karalama kampanyası başlatarak sorun çözdüğünüzü sanmayın, kimsenin memnun olmadığı bu tuhaf kararı geri çekin ve hiç olmazsa bir diyalog sürecini başlatmayı becerin!"

Editör: Öykü Öykü