Buna göre, “ülkesel enerji üretimi, planlaması, arz güvenliği hususlarında görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu konularda rapor hazırlamak ve enterkonnekte bağlantı ile Kalecik III sözleşmesinin 19.10’uncu maddesi uyarınca gerekli değerlendirilmelerin yapılması hususlarında görüş ve rapor sunmak” Enerji Komitesi’nin görevleri arasında yer alıyor.

Komite kararları ise Ekonomi ve Enerji Bakanı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Komite’de yer alacaklar ise şu şekilde belirlendi:

Amcaoğlu: Hedefimiz Gönyeli SAM’ı sanatın merkezi yapmak Amcaoğlu: Hedefimiz Gönyeli SAM’ı sanatın merkezi yapmak

“Olgun Amcaoğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanı), Berhan Ongan (Başbakanlık Müsteşarı), Şahap Aşıkoğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı), Dalman Aydın (Kıb-Tek Genel Müdürü), Vehit Suphi (Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı), Aziz Limasollu (KTTO Başkan Vekili), Mustafa Ersözlü (KTSO Asbaşkanı), Görkem Çelik (KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi), Serkan Abbasoğlu (Öğretim Görevlisi), Murat Fahrioğlu (Öğretim Üyesi), Cem Aşık (Uzman).”

Editör: Öykü Öykü