Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi’nde diğer konuların yanı sıra Türkiye başlığı altında ülkemizi ilgilendiren ifadelere yer verildiği gözlemlenmiştir. Avrupa Birliği bu bildirgeyle, uluslararası antlaşmaların ve kendi üyelik kriterlerinin hilafına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) AB üyesi yaparak Kıbrıs konusunun bugünkü durumunun esas sorumlusunun kendisi olduğu gerçeğini unutturma çabasına devam etmekte; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini Kıbrıs konusuna rehin tutmaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.

“Tükenmiş çözüm önerilerinde ısrarcı olan Avrupa Birliği, bu tavrıyla ancak Ada’daki durumun devamına hizmet etmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

KTAMS Başkanı Bengihan: 27 Mayıs Pazartesi genel grevdeyiz KTAMS Başkanı Bengihan: 27 Mayıs Pazartesi genel grevdeyiz

“Yarım asırdan fazla bir süredir denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış modellerle Kıbrıs konusunda bir yere varılması mümkün olmadığı aşikardır. Kıbrıs’ta iki Devletli bir çözümün zamanı gelmiştir. Kıbrıs konusunda tümüyle GKRY yanlısı bir tutum sergileyen AB’nin Kıbrıs konusuna müdahil olma çabasında ısrarcı tavrının bu bildirgede de yer aldığı görülmektedir. Kıbrıs Türk halkını izolasyona maruz bırakan, Rum tarafına ise konfor alanı sunan statükonun başlıca sorumlularından olan AB ve kurumlarının Kıbrıs konusuna hiçbir şekilde müdahil olmasını kabul etmemizin mümkün olamayacağını bir kez daha yinelemekte fayda görüyoruz.

AB, Kıbrıs konusunda tüm sorumluluğu Türkiye’ye atmak yerine, sorunun esas kaynağı GKRY’ne Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile iki devletli önerisini kabul etme yönünde telkinde bulunmalıdır.”