CTP Eğitim Planlama Grubu imzasıyla yapılan açıklamada, kamusal eğitimde kalitenin artırılmasının CTP’nin vazgeçilmez ilkelerinden birisi olduğu ifade edilerek, UBP-DP-YDP anlayışının, birçok sektörü olduğu gibi eğitimi de kaosa çevirdiği, okulları kendi kaderleri ile baş başa bıraktığı ileri sürüldü.

“Bir yandan plânsızlık ve programsızlık nedeniyle tıklım tıkış olan okullarımız, diğer yandan akıldan yoksun uygulamalarla ekonomik anlamda yalnızlaştırılmıştır” denilen açıklamada, okullarda yaşanan sorunlara çözüm değil kaos üreten bir zihniyet olduğu savunuldu.  

Açıklamada, okulların ciddi ekonomik sorunları olduğu, Eğitim Bakanlığı’nın bu sorunlar karşısında hiçbir çözüm üretmediği, okul idarelerinin adeta “dilenci” durumuna düşürüldüğü iddia edildi.

Anayasa’nın, “Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir” hükmü ile beraber “halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama Devletin başta gelen ödevlerindendir” ifadesini de içerdiği kaydedilen açıklamada, okullara kayıt döneminin yaşandığı bugünlerde, farklı isimler altında ailelerden ücret alınmasının yasal olmadığı gibi her bireyin adil, demokratik, laik ve bilimsel anlayıştaki kamusal eğitime ulaşması ilkesine de ters olduğu belirtildi.

Maliye Bakanı Berova, Atletizm Federasyonunu kabul etti... Maliye Bakanı Berova, Atletizm Federasyonunu kabul etti...

-“CTP, gerekli tüm adımları atmaya hazırdır”

CTP’nin, gerçek ihtiyaçlara dönük akılcı plânlamalarla genel bütçe içerisinde kamusal eğitime ayrılan payın artırılarak, okula dayalı bütçe anlayışının hayata geçirilmesini savunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“CTP, okulların ihtiyaç duyduğu ekonomik kaynağın; okul idareleri tarafından yapılacak akılcı ve gerçek ihtiyaçlara dönük faaliyet plânları, öğrenci sayıları ve okul ihtiyaçlarına göre belirlenmesi ve bu ekonomik kaynağın okul idarelerinin kontrolünde kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi yönünde gerekli tüm adımları atmaya hazırdır.”