Sibel Tatar: Sanat, takdire şayan bir meslek Sibel Tatar: Sanat, takdire şayan bir meslek

Bakanlar Kurulu, et ithalatına bazı kriterler koyarak muafiyet sağlanmasına karar verdi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Et İthalatı'na ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)579-2023 sayı ve 27.4.2023 tarihli kararı ile oluşturulan Komitenin et ithaline ilişkin almış olduğu karar çerçevesinde önergeye ekli sunulan Et İthalatı Kriterleri kapsamında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek olan donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş kıymaya (paketlerde) her türlü gümrük vergisi, stopaj vergisi, resmi harç, fon ve benzerleri için (GTSF hariç) muafiyet sağlanmasına karar verdi."