Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleşti.

Mutluluk azaldı

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 58,7’si kendisini mutsuz olarak tarif ediyor. 2021’de mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 54,5 iken, 2024’te bu oranın yüzde 41,3 olduğu görülüyor. Araştırma verilerine göre yıllar içerisinde Türk halkının mutluluk oranında yüzde 13,2 oranında bir düşüş yaşandığı gözlemleniyor.

Kadınlar daha mutsuz

Katılımcıların demografik yapılarına bakıldığında, yüzde 2’lik bir farkla kadınların erkeklere göre daha mutsuz olduğu gözlemleniyor. Erkeklerin yüzde 57,7’si mutsuz olduğunu ifade ederken kadınlarda bu oran yüzde 59,7 olarak karşımıza çıkıyor.

En mutsuzlar 55 yaş üstü

Araştırmada kendisini en mutsuz hisseden yaş grubu yüzde 63,5 ile 55 yaş ve üstü olduğu görülüyor. 18-34 yaş aralığındakiler yüzde 58, 35-54 yaş aralığındakiler ise yüzde 56 oranında kendisini mutsuz hissediyor.

Araştırma: Yünlü mamutların nesli 'genetik olmayan' sebeplerle tükendi Araştırma: Yünlü mamutların nesli 'genetik olmayan' sebeplerle tükendi

Türk Halkı “Böyle Gelmiş Böyle Gider” Diyor

Araştırma kapsamında katılımcılara, Türkiye’nin geleceği hakkında nasıl bir kanaate sahip oldukları soruluyor. Daha iyi olacağını düşünenler 2021’de yüzde 56,3 iken, 2024’de yüzde 45,4’e düştüğü görülüyor. Daha kötü olacağını düşünenler ise 2021’de yüzde 34 iken, 2024’te yüzde 36,7 oranına sahip durumda. “Böyle devam eder” cevabını verenler 2021’de yüzde 9,6 iken 2024’te yüzde 17,9’a kadar yükseliyor. Son yıllardaki bu yükseliş “Böyle gelmiş böyle gider” söyleminin yaygınlaştığını akıllara getiriyor.