Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 379 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 16 kişi olmak üzere toplam 395 kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi."