Üstel: Polisin daha verimli olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz Üstel: Polisin daha verimli olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz

Söz konusu kararlar arasında 283 yabancı uyruklu kişiye mal satın almaları yönünde izin verildi.

Bakanlar Kurulu kararında “Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama  (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 283 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler

ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.” ifadelerine yer verildi.